Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

EDUKACIJA KANDIDATA ZA DELEGATE

 

Nogometni Savez Zeničko-dobojskog kantona, organizuje

S E M I N A R

za edukaciju kandidata za delegate na ligama u nadležnosti NSZDK

 

Nogometni Saveza Zeničko-dobojskog kantona, organizuje seminar za edukaciju kandidata za delegate na ligama u nadležnosti NSZDK, na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati koji ispunavaju opšte uslove iz člana 17. Statuta Nogometnog saveza ZDK kao i posebne slijedeće uslove:

  • Dokaz o prebivalištu (CIPS) na području ZDK
  • Da nisu mlađi od 25 godina i stariji od 45 godina
  • VSS i 1 godina sportskog iskustva u nogometu  
  • SSS i 2 godina sportskog iskustva u nogometu  
  • Poznavanje rada na računaru

Sportsko iskustvo u nogometu podrazumjeva: rad u klubovima ili asocijacijama u nogometu, vrijeme provedeno u klubu kao igrač, trener i kao nogometni sudija.  

Prijava kandidata za učešće na seminaru vrši se podnošenjem pismene prijave, koja sadrži kratku biografiju (CV), dokumentaciju – dokaz o sportskom iskustvu, ispunjene uslove i kontakt e-mail adresu. Prijava se može dostaviti putem pošte, ili lično u prostorijama Nogometnog Saveza ZDK, na adresi Zukići br. 22. u Zenici, kao i putem e-mail adrese ns.zedo@bih.net.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 10.08.2022. godine.

Seminar će provesti Komisija za takmičenje u saradnji sa Komisijom za sudije i suđenje NSZDK, prema utvrđenom programu koji sadrži osnove iz poznavanja Propozicija za takmičenje i Pravila nogometne igre.